graphic
1. -
graphic
Geldof, C., Janssens, N., Goossens, C., Goris, E, Pelger, D. Labarque, P. (2011). The Future Commons 2070, MAP C01 Harwich to Hoek van Holland and Dover Strait, magnificentsur- roundings.org, Ghent, Belgium, 16pp. ISBN 978-90-8177211-2
2. Magnificent Surroundings at Vai (until 30.01.2012)
graphic
3. Ruimtelijke planning op zee!??
graphic
GELDOF, C. (2009) Ruimtelijke planning op zee!?? Met de zee mee? over het hoe en waarom, in "Tussen droom en werkelijkheid. Gebundelde papers en ontwerpopgaven, Bouma, G., Filius, F., Leinfelder, H., Waterhout, B.(red), uitgave Plandag 2009, p 483-496
4. Maritieme ruimtelijke planning. Kritische visievorming en het belang van de commons.
graphic
GELDOF, C., JANSSENS, N. (2010), Maritieme ruimtelijke planning. Kritische visievorming en het belang van de commons, in Ruimte & Maatschappij, jrg 1 nr 3, uitg. Garant (isnn 2032-8427), pp 20- 39.
5. Voorzichtig met de Noordzee
graphic
GELDOF, C. (2009), Voorzichtig met de Noordzee, in "Ruimte", jrg 1, nr 3 sept-okt, vlaamse vereniging voor ruimtelijke planners (VRP), Antwerpen, p35-37